Privacyverklaring

De privacy van gebruikers is voor Marlique Company BV van groot belang en zij houden zich dan ook aan de privacywet. Dit betekent dat uw gegevens veilig zijn bij Marlique Company BV en dat Marlique Company BV ze altijd netjes gebruiken. In deze privacyverklaring leggen we uit wat we bij de website van Marlique Company BV allemaal doen met informatie die we over u te weten komen. Als je vragen hebt of je wilt weten wat we precies van je bijhouden, neem dan contact op met Marlique Company BV.

Wanneer er gebruik wordt gemaakt van één van de diensten van Marlique Company BV gebruikt Marlique Company BV je persoonsgegevens enkel voor het opmaken van documenten/contracten/overeenkomsten. Hiervoor gebruikt Marlique Company BV je adres, telefoonnummer, NAW-gegevens en e-mailadres. Wij bewaren deze informatie en zeven jaar daarna (dat is de wettelijke bewaarplicht).

Beveiliging van persoonsgegevens zijn voor de Marlique Company BV van groot belang. Marlique Company BV zorgt ervoor dat de gegevens beveiligd zijn opgeborgen. Marlique Company BV past de beveiliging steeds aan en letten goed op wat er mis kan gaan. Marlique Company BV heeft een zogeheten functionaris voor gegevensbescherming aangesteld. Deze persoon is verantwoordelijk voor de privacy binnen de organisatie. De functionaris voor gegevensbescherming is bereikbaar per e-mail op info@marlique.nl voor al je vragen en verzoeken. Wijzigingen in deze privacyverklaring vinden plaats wanneer onze website wijzigt.

Als je vindt dat Marlique Company BV niet handelt conform de wettelijke regelgeving, heb je het recht om een klacht in te dienen bij de toezichthouder. Deze heet de Autoriteit Persoonsgegevens.